Cuba kuiz politik
+

Dasar Social Democratic Party’s mengenai isu foreign policy

Calon

Topik

Dasar luar  ›  Perbelanjaan Ketenteraan

Sekiranya Jepun meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan?

SDP>SDP  Asas sokongan PartiKurangkan

Dasar luar  ›  Perkhidmatan Tentera Mandatori

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera?

SDP>SDP  Asas sokongan PartiTidak

Dasar luar  ›  Pelarian Syria

Sekiranya Jepun menerima pelarian dari Syria?

SDP>SDP  Asas sokongan PartiYa

Dasar luar  ›  Bantuan asing

Sekiranya Jepun meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing?

SDP>SDP  Asas sokongan PartiMeningkat


Bagaimanakah kepercayaan politik anda terhadap dasar Social Democratic Party’s ? Ambil kuiz politik untuk mengetahui.

日本語 Bahasa Melayu [bahasa]