Cuba kuiz politik
Kuiz  |  Undian  |  Pihak  | 

Panduan cepat kepada political parties Japan berpandangan isu dasar luar

Senarai lengkap mengenai kedudukan politik political parties terhadap isu-isu dasar luar

Liberal Democratic Party

Pendirian politik Liberal Democratic Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Liberal Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Meningkat Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Liberal Democratic Party pengundi: Tidak Source

Constitutional Democratic

Pendirian politik Constitutional Democratic’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Constitutional Democratic belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Constitutional Democratic pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Constitutional Democratic pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Constitutional Democratic pengundi: Tidak Source

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Constitutional Democratic pengundi: Ya Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Constitutional Democratic pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Constitutional Democratic belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Initiatives from Osaka

Pendirian politik Initiatives from Osaka’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Initiatives from Osaka belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Initiatives from Osaka pengundi: Meningkat Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Initiatives from Osaka pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Initiatives from Osaka pengundi: Tidak Source

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Initiatives from Osaka pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Initiatives from Osaka pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Initiatives from Osaka belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Communist Party

Pendirian politik Communist Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Ya Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Communist Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Communist Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Komeito

Pendirian politik Komeito’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Komeito belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Komeito pengundi: Meningkat Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Komeito pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Komeito belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Komeito pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Komeito belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Komeito belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Party for Japanese Kokoro’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro pengundi: Meningkat Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Party for Japanese Kokoro belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Liberal Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Liberal Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Liberal Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Liberal Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Liberal Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Liberal Party pengundi: Tidak Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Liberal Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Liberal Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Social Democratic Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Social Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Social Democratic Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Social Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Social Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Social Democratic Party pengundi: Ya Source

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Social Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Social Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Democratic Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Democratic Party pengundi: Kurangkan Source

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Democratic Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Party of Hope

Pendirian politik Party of Hope’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Party of Hope belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik Okinawa Socialist Masses Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

Okinawa Socialist Masses Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik The Assembly to Energize Japan’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

The Assembly to Energize Japan belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Pendirian politik New Renaissance Party’s isu-isu dasar luar

Isu Dasar Luar Negara

Adakah anda menyokong serangan ketenteraan terhadap ISIS di bandar Mosul Mosul? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan meningkatkan atau mengurangkan perbelanjaan ketenteraan? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya setiap warganegara berusia 18 tahun dikehendaki menyediakan sekurang-kurangnya satu tahun perkhidmatan tentera? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan cuba mempengaruhi pilihanraya asing? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya AS menerima pelarian dari Syria? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan menaikkan atau mengurangkan perbelanjaan bantuan asing? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Sekiranya kerajaan China dapat mengekstradisi pelarian dari Hong Kong? statistik berbincang

New Renaissance Party belum menjawab soalan ini. Adakah anda ingin mencadangkan jawapan mereka?

Bincangkan ini...

日本語 Bahasa Melayu [bahasa]